Mac-Tire-Ulaz

Mac Tire je autenti?ni irski pab u srcu Banja Luke. Mjesto idealno za susrete i druenje svih generacija.

Ugodni enterijer u kojem dominira drvo, atmosferu ?ini toplom, prirodnom i doma?om, to je karakteristi?no za pabove irom svijeta.
Karta pi?a nudi 14 vrsta to?enih i preko 30 raznih flairanih piva. Kona?no imate priliku popiti i jednog pravog "Irca". Pivo svjetske slave, Guinness, sa preko 260 godina dugom tradicijom. Tako?e, tu je i veliki izbor whiskey-a, ali i ostalih pi?a.

Naravno, sve ovo ide uz dobru hranu karakteristi?nu za pabove. Kuhinja Mac Tire Pub -a koncipirana je na temelju doma?ih, rusti?nih i jednostavnih jela baziranih na svjeim sezonskim namirnicama od lokalnih dobavlja?a. U smislu muzi?kog programa u Mac Tire Pub u tokom cijele sedmice organizujemo razna zanimljiva doga?anja. ivi nastupi bendova su u uglavnom na dnevnoj bazi, a po?etak svirke je u 17 ?asova. Pomalo neobi?an termin, ali izuzetno prija naim gostima nakon napornog radnog dana.

Tematske muzi?ke ve?eri, karaoke, kvizovi, zajedni?ko pra?enje sportskih evenata su samo dio programa koja Vas uskoro o?ekuje u Mac Tire Pub u. Izme?u ostalog, cilj nam je animirati lokalnu muzi?ku scenu i omogu?iti im mjesto za afirmaciju, ali i da oivimo muzi?ke anrove poput deza, soula, fanka i svih ostalih vrsta muzike, pomalo zanemarene u dananje vrijeme.
Nadamo se da imate sasvim dovoljno razloga da svratite do nas i naru?ite svoju kriglu!